Zorg en Ziektekosten geeft consumenten praktische en betrouwbare informatie over ziektekostenverzekeringen. Doel is consumenten informatie te bieden ten aanzien van de huidige verzekeringen en de keuzes die daarin gemaakt moeten worden. Zorg ziektekosten realiseert dit door het aanbieden van informatie, tips en adviezen over de zorgverzekering.

Het vergelijken van de ziektekostenverzekering

Net als bij andere verzekeringen die worden afgesloten is het ook bij een ziektekostenverzekering aan te raden om er een aantal met elkaar vergelijken.

 

De regeling voor ziektekosten en de deelname aan een collectieve regeling

De regeling voor ziektekosten houdt in het kort in dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder in Nederland verplicht is een basisverzekering voor de ziektekosten af te sluiten. Aan de basisverzekering is een verplicht eigen risico gekoppeld.

 

 

Premie voor de ziektekostenverzekering

De premie ziektekostenverzekering kan variƫren per zorgverzekeraar en per soort verzekering. Er kunnen namelijk een aantal verzekeringen onderscheiden worden die dekking bieden tegen medische kosten.

 

 

Particuliere verzekering voor ziektekosten en de concurrentiestrijd

Sinds 1 januari 2006 bestaat het onderscheid tussen de particuliere ziektekostenverzekering en de ziekenfondsverzekering niet meer. Vanaf die datum is er een zorgverzekering voor alle Nederlanders, waarvan de basisverzekering ziektekosten een wettelijk verplichte verzekering is.

 

Een goedkope ziektekostenverzekering afsluiten

Of u nu op zoek bent naar een goedkope ziektekostenverzekering ,die de basisdekking biedt en verplicht is, of dat u op zoek bent naar een aanvullende ziektekostenverzekering. Van belang is voor veel mensen dat er een goedkope ziektekostenverzekering wordt afgesloten.

 

 

Eigen risico bij ziektekosten

De basisverzekering ziektekosten is verplicht en ook geldt er tegenwoordig een eigen risico die aan deze verzekering gekoppeld is. Er kan wel een onderscheid gemaakt worden tussen het verplichte eigen risico en het vrijwillig eigen risico.

 

De keuze voor deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering

De keuze voor een specifieke basis ziektekostenverzekering met eventueel daarbij een aanvullende verzekering, zal onder meer afhankelijk zijn van de hoogte van de premie en de te verwachten kwaliteit op het gebied van dienstverlening van de ziektekostenverzekeraar.

De bijdrage voor ziektekosten

De verzekering voor ziektekosten behoort inmiddels tot de vaste lasten voor iedereen die in Nederland woont, als er tenminste gesproken wordt over de basisziektekostenverzekering.

 

De basisverzekering voor ziektekosten, de methodes om kosten te vergoeden

Het afsluiten van een basisverzekering voor de ziektekosten is verplicht voor iedereen die in Nederland woonachtig is, maar wel met de vrijheid om zelf een keuze te maken met betrekking tot het een ziektekostenverzekeraar.

 

Informatie over de aanvullende ziektekostenverzekering

Iedereen is verplicht is om minimaal een basisziektekostenverzekering af te sluiten, die dekking biedt voor medische kosten waarbij men onder meer kan denken aan geneeskundige zorg, vergoeding van medicijnen en opname in het ziekenhuis.

Drempel voor aftrek van ziektekosten

De basisverzekering geeft een dekking, die ervoor zorgt dat de ziektekosten die gemaakt worden met betrekking tot de basiszorg in ieder geval gedekt zijn en het betreft hier een verplichte verzekering.

 

 

 

Regelingen voor bijzondere ziektekosten

Bij bijzondere ziektekosten kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de bijzondere ziektekosten die onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vallen en de bijzondere ziektekosten die niet tot de dekking van de basisverzekering horen, maar waarvoor een aanvullende verzekering kan worden afgesloten.

Inhoud syndiceren